headerphoto

 

 

 

Therapie voor Relatieproblemen

Door blijven lopen met relatieproblemen terwijl er ook wat aan gedaan kan worden?

Zoek professionele hulp en ga naar een psycholoog! Mijn praktijk zit in Amsterdam.

psycholoog-amsterdam.org

Voordat ik uitleg wat ik voor je kan betekenen eerst de vraag:

Is Mijn praktijk te ver?

Vul dan in onderstaande google zoekmachine ENKEL JE PLAATSNAAM in! Je krijgt dan psychologen bij jou in de buurt die zich met relatietherapie bezighouden.

 

 

Relatieproblemen

Een nieuwe relatie begint vaak met veel gevoelens van verliefdheid. Je hebt veel voor de ander over en wil hem of haar graag plezieren. De relatie lijkt geweldig en je voelt je in de zevende hemel. Iedereen kent dit gevoel wel. Wanneer jij en je partner echter langer bij elkaar zijn, zie je steeds meer van de ‘ware aard’ van de ander. ‘Jezelf kunnen zijn’ bij de ander is natuurlijk een vereiste voor een goede relatie, maar het kan ook problemen met zich meebrengen. Je ziet de ‘kwaaltjes’ van de ander, en de ander ziet die van jou. Er kunnen zich problemen voordoen in je leven, zoals financiële problemen, ziekte, overlijden van familieleden of vrienden, etc. Hoe gaan jullie samen met deze problemen om? Trouwen en het krijgen van kinderen kan jullie relatie gecompliceerder maken, vooral wanneer jullie andere ideeën hebben over de opvoeding. Er kunnen spanningen ontstaan en wanneer jullie beide niet op een goede manier met deze spanningen om kunnen gaan kan de relatie in een crisis raken. Tot een zekere hoogte horen bepaalde relatieproblemen bij het leven. Wanneer er echter psychische problemen ontstaan naar aanleiding hiervan, kan hulp nodig zijn.

 

 

 

Voorbeelden van problemen die kunnen opspelen bij relatieproblemen:

 

 

Gespannenheid

Somberheid

Lusteloosheid

Onzekerheid

Prikkelbaarheid en/of woedeuitbarstingen

Slapeloosheid

Hoofdpijn

 

Oorzaak

Hoe ontstaan relatieproblemen nu eigenlijk? Waar begint het? Vaak is het een samenloop van meerdere factoren, waarin communicatie eigenlijk de kern is. Hieronder staan voorbeelden van verschillende oorzaken van relatieproblemen. Vaak komt dat neer op een verschil in behoeftes en verwachtingen. Wanneer er geen sprake is van goede communicatie zullen jullie de behoeftes en verwachtingen nooit op elkaar af kunnen stemmen, en zullen de problemen in stand gehouden worden.

  • Emotionele problemen: beide partners hebben behoefte aan begrip, ondersteuning en een luisterend oor. Wanneer jullie niet goed ingesteld zijn op elkaars emotionele behoeftes, kunnen er problemen ontstaan. Een vaak veel gehoord probleem is de vrouw die graag ‘een luisterend oor en schouder’ nodig heeft om haar verhaal kwijt te kunnen, waarop de man reageert door een reeks oplossingen te geven voor dat probleem.

  • Seksualiteit: wanneer jullie beide andere verwachtingen en behoeftes hebben op seksueel gebied, kunnen er problemen ontstaan. Je verwachtingen en behoeftes zijn afhankelijk van je verleden, wat je op seksueel gebied hebt meegemaakt maar ook wat je in je opvoeding hebt meegekregen van je ouders, ook religie speelt hierin een rol. Verwachtingen en behoeftes zijn niet zo makkelijk te veranderen, daarom is het belangrijk dat jullie een middenweg vinden waar jullie beide tevreden mee zijn.

  • Financiële problemen: financiële problemen kunnen zorgen voor veel spanningen binnen een relatie. Jullie kunnen verwijten maken naar de ander vanwege het tekort aan geld, of verwijten over de uitgaven die de ander wel of niet doet. Belangrijk is dat jullie samen op één lijn komen wat betreft het omgaan met geld, ook wanneer jullie financieel problemen hebben.

  • Opvoeding: wanneer jullie kinderen krijgen kan dat zorgen voor extra spanningen binnen de relatie. Misschien hebben jullie beide andere opvattingen over opvoeding en het is goed hier samen over de praten. Daarnaast kunnen bepaalde levensfases van het kind zorgen voor extra spanning, zoals de puberteit. Kinderen gaan de grenzen opzoeken, kijken hoever ze kunnen gaan, experimenteren. Voor ouders is het belangrijk om consequent te zijn en daarvoor is nodig dat jullie als ouders op één lijn zitten. Zo niet, kan dit tot relatieproblemen leiden.

  • Zelfstandigheid: mensen verschillen in hoeverre ze zelfstandig zijn. De een wil graag de hele dag bij de ander zijn, de ander doet het liefst alles alleen. Binnen deze mate van zelfstandigheid is het belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van hoe de ander daar over denkt. Belangrijk is het om een balans te vinden tussen dingen zelfstandig doen en dingen samen doen, op een zodanige manier dat beide partners hiermee tevreden zijn. Zolang hierover geen overeenstemming is gevonden, kunnen er relatieproblemen ontstaan.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelstrategieën mogelijk bij de behandeling van relatieproblemen. Wat het belangrijkste is binnen de behandeling is dat beide partners bereid zijn te kijken naar zijn of haar eigen aandeel in de problemen, zonder constant naar de ander te wijzen. Er worden haalbare doelen gesteld, die binnen een bepaalde periode behaald trachten te worden. Een van de belangrijkste doelen is het verbeteren van de communicatie. Wanneer er sprake is van een relatiecrisis is de communicatie ongeveer het eerste wat zal verslechteren, terwijl communicatie juist zo belangrijk is om samen uit jullie problemen te komen! Hier zal in de behandeling daarom veel aandacht op worden gericht. De verdere invulling van de behandeling is afhankelijk van de doelen die jullie samen stellen.

Praktijk Herengracht Amsterdam

Mijn praktijkruimte zit midden in het centrum. Dichtbij het Rembrandtplein.

Herengracht 607 in Amsterdam.

(2de bel van onder. Eenmaal binnen kan je in de wachtkamer plaatsnemen. Ik haal je dan op).

Voor het maken van een afspraak:

Telefoonnummer: 0653116983

email: info@psycholoog-amsterdam.org

 

Over mij

Luchie Klein TwennaarIk heet Luchie Klein Twennaar, psycholoog. Na mijn afronding van mijn master "klinische psychologie" aan de UvA te Amsterdam ben ik bij PsyQ gaan werken. Op de afdeling angststoornissen heb ik voornamelijk protocolaire behandelingen toegepast. Dat hield in dat ik me aan een bewezen effectieve protocol hield voor een bepaalde psychische aandoening. Ook heb ik enige tijd bij AMC de Meren op de afdeling psychotische stoornissen gewerkt.

Tevens was ik enige tijd werkzaam bij Skils. Skils richt zich op mensen die psychische klachten hebben en hierdoor ook problemen hebben op het werk of in de ziektewet zijn beland. Skils is gericht op kortdurende therapie van angststoornissen, depressies en burn-out in combinatie met het weer met voldoening kunnen werken.

Op dit moment ben ik werkzaam als psycholoog in mijn eigen praktijk. Praktijk Psycholoog Amsterdam en praktijk Psycholoog Bussum. Je kan bij mij terecht voor depressie, angsten, burn-out en relatieproblemen.

Voor meer informatie ga naar mijn praktijk websites:

 

psycholoog Bussum

Psycholoog Amsterdam

 

 

Andere nuttige links